DYREKTOR:

 • mgr Krystyna Jakuczek

PRZEDSZKOLE:

 • mgr Malińska Alicja – kierownik oddziału przedszkolnego

NAUCZYCIELE ZSP:

 • mgr Bartek Barbara  język niemiecki
 • mgr Bednarska-Palej Jadwiga – kształcenie wczesnoszkolne, przyroda
 • mgr Gromek Aleksandra – język angielski
 • mgr Ledniowska Anna – edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 • mgr Paczkowska Barbara – wychowanie fizyczne
 • mgr Rambau – Swatko Renata – bibliotekarz
 • mgr Rosół Agnieszka – religia
 • mgr Wałowska Karolina – język polski, historia
 • mgr Woschek Beata - muzyka, wychowanie przedszkolne
 • mgr Zydorek Justyna – matematyka
 • mgr Buhl Teresa – matematyka, fizyka
 • mgr Buhl Anna – język niemiecki
 • mgr Jędrysiak Beata – biologia, chemia
 • mgr Gawlas Tomasz – język niemiecki, w-f
 • mgr Gawlyta Jolanta – język polski
 • mgr Kędziora Dominika – w-f
 • mgr Koksa Bożena– matematyka
 • mgr Olczyk Andrzej – plastyka; technika
 • mgr Smolińska – Drobisz Sylwia – historia, WOS, geografia
 • inż. Szymański Damian - informatyka
 • mgr Tynior Magdalena - język angielski, język niemiecki
 • mgr Jakuczek Karolina - język angielski
 • mgr Śmiechowska Marlena – logopeda, świetlica
 • mgr Rokujżo Elżbieta - psycholog szkolny
 • mgr Harc – Framesson Violetta – pedagog, doradca zawodowy

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

 • mgr Słaboń Joanna – główna księgowa
 • Prymus Teresa – sekretarz szkoły

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Fink Anna
 • Jagos Krystyna
 • Kesler Józef
 • Klar Maria
 • Kubiak Beata
 • Grzebień Joanna
 • Schneider - Pilot Alicja
 • Piontek Hildegarda