Szanowni rodzice,
Informujemy,
że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła postanowiła zrezygnować z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży tzw. NNW szkolnego.

Rada Rodziców ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni po zapoznaniu się z ofertami ubezpieczycieli podjęła decyzję, że rekomenduje ofertę NAU Ubezpieczenia jako korzystną i proponuje jej wybór do zawarcia polisy przez rodziców na rok szkolny 2020/2021.

Poniższy link zawiera 5 wariantów do wyboru przez rodzica.
Zawarcie ubezpieczenia PRZEZ RODZICA NIE JEST OBOWI
ĄZKOWE, rodzic może wybrać dowolną firmę ubezpieczeniową działającą na rynku ubezpieczeń.
W załączeniu przykładowa procedura zawarcia polisy.

https://ubezpieczenia.nau.pl

osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia 664 669 260 Agnieszka Nowak NAU Ubezpieczenia

 

Procedura zawarcia ubezpieczenie indywidualnego - pobierz