„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja  odpadowa  oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: uczniami, młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzi się  działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.  „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Jak co roku w akcję zaangażowała się nasza szkoła. Dzieciaki uzbrojone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci przystąpiły do działania. Posprzątano ulice wioski, teren wokół szkoły i pobliskie tereny lasu. Wyjątkowo z dużym zaangażowaniem do akcji przystąpiły pierwszaki. W nagrodę za swoją pracę każdy uczeń  otrzymał pyszny soczek. 

Za rok też będziemy sprzątać :)

                                                                                                                     Anna Ledniowska